Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Cedynia

Uprzejmie informujemy, że na stronie https://wfos.szczecin.pl/programy/czyste-powietrze zostały zamieszczone aktualne dane zawierające liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwotę wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu poszczególnych gmin – stan na dzień 31.12.2023r.