Agnieszka Nowacka laureatką Bociana!

Bardzo miło nam poinformować wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia o zdobyciu „Bociana” – nagrody Starosty Gryfińskiego przez jedną z mieszkanek naszej Gminy. Laureatką nagrody w kategorii PRO PUBLICO BONO jest Pani Agnieszka Nowacka ze Starej Rudnicy.

Pani Agnieszka jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie na kierunku pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna oraz absolwentką kierunku organizacja pomocy społecznej. Uczestniczka wielu szkoleń, w tym Coach Lider. Obecnie jest dyrektorką Nadodrzańskiego Domu Seniora w Starej Rudnicy, a także sołtysem. Od lat jest członkiem zespołów Czciborzanie i Gama.

Jest osobą, dla której priorytetem w życiu jest niesienie pomocy innym. Jest inicjatorką wielu wydarzeń, dzięki którym wspiera i aktywizuje osoby niepełnosprawne, np. spotkania integracyjne z dziećmi z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni. Organizuje dla swoich podopiecznych koncerty, terapie zajęciowe i rehabilitacje grupowe. Jest aktywną działaczką na rzecz opieki i pomocy bezdomnym zwierzętom. Działa także na rzecz integracji społeczeństw o charakterze międzynarodowym oraz rozwija aktywność społeczną poprzez współpracę z naszymi sąsiadami zza Odry.

Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich bierze udział w polsko – niemieckich projektach, mających na celu integrację społeczną i kulturową, jak np. wielkie gotowanie i degustacja polskich potraw dla zachodnich sąsiadów.

Serdecznie gratulujemy laureatce nagrody i jesteśmy dumni z efektów działań Pani Agnieszki, która bezinteresownie i z pasją tworzy drugiemu człowiekowi bardzo często świat od nowa, tym razem w kolorowych barwach.

Foto: XI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Foto: XI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni