Szukaj

Zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego będą przyjmowane od dnia 01.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. Faktury do wniosku za okres od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wyniesie 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego. Ilość paliwa na 1 ha fizycznych użytków - 86 litrów.

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

Na początku września 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował, aby lekturę na to wyjątkowe spotkanie wybrali Polacy. 

Informacja o wyłożeniu studium

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres od  dnia 16 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej.

Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu

Od Powiatowego Lekarza Weterynarii otrzymaliśmy informacje o zasadach, których należy przestrzegać w gospodarstwach w celu ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie.

XXIII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Sesje Rady Miejskiej w Cedyni

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, odbędzie się 15 lutego 2017 (środa) o godzinie 15:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przekazał nam informację o możliwości zgłaszania uwag przez społeczeństwo do w sprawie rozbudowy zakładu papierniczego LEIPA w Schwedt, w terminie do 1 marca 2017 r.

Rewitalizacja

Rewitalizacja

W dniu 9 grudnia 2016 r. Gmina Cedynia podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o przyznaniu dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia, w kwocie 112 260,00 zł.

Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - Rewitalizacja centrum miasta”

 

Rewitalizacja

Otwarty konkurs Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017. Oferty można składać do 27 stycznia 2017 r.

Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

Trwa rekrutacja na bezpłatne kursy języka niemieckiego lub angielskiego organizowane w ramach projektu "LINGUA  ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem".

Zabytki 2017 - nabór wniosków

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy