Szukaj

Uroczyste obchody 72. rocznicy forsowania Odry - informacja o parkingach

Urząd Miejski w Cedyni informuje, że w  dniu 29 kwietnia 2017 r., w związku z obchodami 72. rocznicy forsowania Odry z udziałem prezydenta RP Pana Adrzeja Dudy, dojazd prywatnymi środkami transportu na miejsce głównych uroczystości w Starych Łysogórkach może być utrudniony.

95. urodziny Pani Zofii Ziółkowskiej

Jubileusz 95. urodzin obchodziła w dniu 20 kwietnia 2017 r. mieszkanka Cedyni, pani Zofia Ziółkowska. Z tej okazji burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak odwiedzili dostojną jubilatkę i  w imieniu mieszkańców gminy oraz swoim własnym złożyli jej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej pogody ducha.

Uroczyste obchody 72. rocznicy forsowania Odry

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Cedynia na uroczyste obchody 72. rocznicy forsowania Odry z udziałem Prezydenta RP pana Andrzej Dudy. Uroczystości główne odbędą się w sobotę 29 kwietnia na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach.

Udział społeczeństwa w postępowaniu

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia, zgodnie z obwieszczeniem.

Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie

Dnia 13 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 powołanego zarządzeniem numer 46/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 marca 2017 roku wraz z przedstawicielem firmy RS Andrzej Sobczyk.

Spotkanie w Golicach w sprawie rozbudowy kopalni SKSM w stronę wsi

Informujemy, że w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Golicach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia.

XXV sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Sesje Rady Miejskiej w Cedyni

XXV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 15:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Zagrożenie dla pszczół podczas prowadzenia oprysków

Wymieranie pszczół ma największą skalę w rejonach intensywnej gospodarki rolnej Zwiększona śmiertelność pszczół zagraża produkcji żywności i stabilności środowiska. Główne znaczenie gospodarcze pszczół to nie miód, lecz zapylanie roślin uprawnych i sadowniczych.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy