Szukaj

Zmiany w księgach wieczystych - porady

Rada Miejska w Cedyni Uchwałą Nr XX/198/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego, Obrońców Stalingradu dokonała zmian nazw ulic w następujący sposób:

Zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego będą przyjmowane od dnia 01.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. Faktury do wniosku za okres od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wyniesie 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego. Ilość paliwa na 1 ha fizycznych użytków - 86 litrów.

Informacja o wyłożeniu studium

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres od  dnia 16 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej.

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego Kolegi i Przyjaciela Piotra Misiury. Nie możemy uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas. Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy Go znali. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Rewitalizacja

Rewitalizacja

W dniu 9 grudnia 2016 r. Gmina Cedynia podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o przyznaniu dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia, w kwocie 112 260,00 zł.

Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia
Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia

Dyżur ekspercki - 23.06.2017 - zaproszenie


Debata "Ludzie tworzą miejsca" - zaproszenie


Grant na rewitalizację alei kasztanowej


Dzień Dziecka 03.06.2017 - relacja


O rewitalizacji w 8 nr Cedynia na okrągło


Warsztaty „Artystyczna Książka“ 18-19.05.2017 - relacja


Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 25.05.2017 - RELACJA


Gra miejska „Tajemnice Cedyni” - RELACJA


Warsztaty "Rewitalizacja w praktyce" – RELACJA


Informacje ogólne o naborze do LPR


Zaproszenia na dzień dziecka rozdane - RELACJA


Wyraź swoje zdanie o proponowanym obszarze rewitalizacji


Konkurs na logo LPR przeprowadzony - RELACJA


Dzień Dziecka - 03.06.2017 - ZAPROSZENIE


Wydarzenia w ramach LPR Gminy Cedynia 24-25.05.2017 - ZAPROSZENIE


„Zróbmy coś razem!” 17.05.2017 - RELACJA


Gra miejska 25.05.2017 - ZAPROSZENIE


Warsztaty "Artystyczna książka" - ZAPROSZENIE


Zapraszamy na akcję pod tytułem „Zróbmy coś razem!" - 17.05.2017


Wyniki konkursu plastycznego na logo - 17.05.2017


Spacer studyjny z przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji oraz wspólna dyskusja - 12.05.2017 - RELACJA


Otwarte spotkanie dla mieszkańców - 12.05.2017 - RELACJA


Spotkanie informacyjne i spacer studyjny - 12.05.2017 - ZAPROSZENIE


Konkurs na logo Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - REGULAMIN


Zapraszamy do składania propozycji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia


Zapraszamy na spotkania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji -12 maj 2017


Obszar i cele rewitalizacji wyznaczone podczas spotkania 27 kwietnia 2017 roku - RELACJA


Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego - ZAPROSZENIE


Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie - 2017.04.13 - RELACJA


Rewitalizacja podczas jarmarku wielkanocnego - 2017.04.09


O rewitalizacji w 7 nr Cedynia na okrągło - 2017.04.07


Kolejne spotkanie związane z rewitalizacją - 2017.04.03 - RELACJA


Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu - 2017.03.29 - RELACJA


Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni - 2017-03-28


ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 marca 2017 w sprawie powołania zespołu do wdrażania projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - Rewitalizacja centrum miasta”

 

Rewitalizacja


Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Program rewitalizacji po nowemu

Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Spotkanie o Ekonomii Społecznej

Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców gminy Cedynia, liderów, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji samorządowych na spotkanie o Ekonomii Społecznej, 28 lutego o godz. 17:00 w świetlicy Osiedlowej w Cedyni.

Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

Trwa rekrutacja na bezpłatne kursy języka niemieckiego lub angielskiego organizowane w ramach projektu "LINGUA  ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem".

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci nauczyciela Gimnazjum w Cedyni, Radnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni w latach 1994-1998 śp. PIOTRA MISIURY składają Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak wraz z radnymi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

Na początku września 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował, aby lekturę na to wyjątkowe spotkanie wybrali Polacy. 

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy