Szukaj

Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu

Dnia 24 marca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 powołanego zarządzeniem numer 46/2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 marca 2017 roku wraz z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk.

Dotacje dla przedsiębiorców

Dotacje dla przedsiębiorców

W  dniu 30 marca 2017 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zapraszama przedsiębiorców do udziału w spotkaniu w zakresie wsparcia projektów dotyczących rozwoju turystyki w tym turystyki uzdrowiskowej.

Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców, Gmina Cedynia opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Podpisanie listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz podpisała 20 marca 2017 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim list intencyjny o współpracy pomiędzy Gminą Cedynia a Polską Spółką Gazownictwa. Oznacza to, że istnieją realne szanse na powstanie na terenie gminy odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej.

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące  projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Rozpoczęcie kampanii przyjmowania wniosków

Rozpoczęcie kampanii przyjmowania wniosków

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w związku z rozpoczęciem kampanii przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe przedstawia plakat informacyjny, a także adresy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

"25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"

"25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Pierwszy przetarg na dzierżawę części działki nr 239/28

BURMISTRZ CEDYNI ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny  na dzierżawę części działki oznaczonej nr 239/28 o pow. 13.706,22 m2, położonej w obrębie Osinów Dolny na prowadzenie działalności handlowej, usługowej z wyłączeniem stacji paliw oraz targowiska a także parking z wyłączeniem stacji paliw oraz targowiska.

Zmiany w funkcjonowaniu administracji skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie informuje o zmianach w funkcjonowaniu administracji skarbowej, w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy