Szukaj

95. urodziny Pani Zofii Ziółkowskiej

Jubileusz 95. urodzin obchodziła w dniu 20 kwietnia 2017 r. mieszkanka Cedyni, pani Zofia Ziółkowska. Z tej okazji burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak odwiedzili dostojną jubilatkę i  w imieniu mieszkańców gminy oraz swoim własnym złożyli jej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej pogody ducha.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości.

Udział społeczeństwa w postępowaniu

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Golice E”, gmina Cedynia, zgodnie z obwieszczeniem.

Zagrożenie dla pszczół podczas prowadzenia oprysków

Wymieranie pszczół ma największą skalę w rejonach intensywnej gospodarki rolnej Zwiększona śmiertelność pszczół zagraża produkcji żywności i stabilności środowiska. Główne znaczenie gospodarcze pszczół to nie miód, lecz zapylanie roślin uprawnych i sadowniczych.

Rewitalizacja podczas jarmarku wielkanocnego

Dnia 09 kwietnia 2017 roku odbył się jarmark wielkanocny przy cedyńskim rynku. Właśnie podczas tego wydarzenia w godzinach 13:00-15:00 można było uzupełnić osobiście ankietę przeprowadzaną w ramach projektu „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Spotkanie informacyjne w Pyrzycach

Spotkanie informacyjne w Pyrzycach

W  dniu 26 kwietnia 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie wsparcia projektów dotyczących konserwacji i restauracji zabytków.

Utrudnienia na moście granicznym

Rejon Dróg Wojewódzkich informuje o zawiadomieniu przez Republikę Federalną Niemiec o zamiarze odnowienia i wymianie oświetlenia mostu granicznego w miejscowości Osinów Dolny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124. Utrudnienia (jednostronne zamknięcie jezdni) nastąpią od dnia 18.04.2017 do dnia 21.04.2017 w godzinach od 7:00 do 16:00.

Kolejne spotkanie związane z rewitalizacją

Dnia 30 marca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu do wdrażania projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 wraz z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk oraz osobami, które skorzystały z zaproszenia.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy