Szukaj

Zmiany w funkcjonowaniu administracji skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie informuje o zmianach w funkcjonowaniu administracji skarbowej, w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci nauczyciela Gimnazjum w Cedyni, Radnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni w latach 1994-1998 śp. PIOTRA MISIURY składają Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak wraz z radnymi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Zmiany w księgach wieczystych - porady

Rada Miejska w Cedyni Uchwałą Nr XX/198/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego, Obrońców Stalingradu dokonała zmian nazw ulic w następujący sposób:

Zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego będą przyjmowane od dnia 01.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. Faktury do wniosku za okres od dnia 01.08.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wyniesie 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego. Ilość paliwa na 1 ha fizycznych użytków - 86 litrów.

Informacja o wyłożeniu studium

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres od  dnia 16 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej.

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego Kolegi i Przyjaciela Piotra Misiury. Nie możemy uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas. Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy Go znali. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Rewitalizacja

Rewitalizacja

W dniu 9 grudnia 2016 r. Gmina Cedynia podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o przyznaniu dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia, w kwocie 112 260,00 zł.

Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CEDYNIA NA LATA 2017-2023 - PROJEKT

Formularz konsultacyjny

Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia
Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia

Konsultacje społeczne i projekt LPR - 30.06.2017


Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych LPR


Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne „Człowiek dowodem zmiany” 19.07.2017


„Noc tysiąca gwiazd” 13.07.2017 - RELACJA


Nie bez mieszkańców 13.07.2017 - RELACJA


"Z pamiętnika kolonisty" 12.07.2017 - RELACJA


Konsultacje społeczne LPR Gminy Cedynia 07.07.2017 – "Zróbmy coś razem 2!"- RELACJA


Już w piątek - „Zróbmy coś razem 2!” - ZAPROSZENIE 


 


Rewitalizacja w małych miastach - relacja z konferencji z Dobiegniewa


Debata "Ludzie tworzą miejsca" 23.06.2017 - RELACJA


Dyżur ekspercki 23.06.2017 - relacja


Spotkanie zespołu do wdrażania projektu 12.06.2017 - RELACJA


Dyżur ekspercki - 23.06.2017 - zaproszenie


Debata "Ludzie tworzą miejsca" - zaproszenie


Grant na rewitalizację alei kasztanowej


Dzień Dziecka 03.06.2017 - relacja


O rewitalizacji w 8 nr Cedynia na okrągło


Warsztaty „Artystyczna Książka“ 18-19.05.2017 - relacja


Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 25.05.2017 - RELACJA


Gra miejska „Tajemnice Cedyni” - RELACJA


Warsztaty "Rewitalizacja w praktyce" – RELACJA


Informacje ogólne o naborze do LPR


Zaproszenia na dzień dziecka rozdane - RELACJA


Wyraź swoje zdanie o proponowanym obszarze rewitalizacji


Konkurs na logo LPR przeprowadzony - RELACJA


Dzień Dziecka - 03.06.2017 - ZAPROSZENIE


Wydarzenia w ramach LPR Gminy Cedynia 24-25.05.2017 - ZAPROSZENIE


„Zróbmy coś razem!” 17.05.2017 - RELACJA


Gra miejska 25.05.2017 - ZAPROSZENIE


Warsztaty "Artystyczna książka" - ZAPROSZENIE


Zapraszamy na akcję pod tytułem „Zróbmy coś razem!" - 17.05.2017


Wyniki konkursu plastycznego na logo - 17.05.2017


Spacer studyjny z przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji oraz wspólna dyskusja - 12.05.2017 - RELACJA


Otwarte spotkanie dla mieszkańców - 12.05.2017 - RELACJA


Spotkanie informacyjne i spacer studyjny - 12.05.2017 - ZAPROSZENIE


Konkurs na logo Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - REGULAMIN


Zapraszamy do składania propozycji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia


Zapraszamy na spotkania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji -12 maj 2017


Obszar i cele rewitalizacji wyznaczone podczas spotkania 27 kwietnia 2017 roku - RELACJA


Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego - ZAPROSZENIE


Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie - 2017.04.13 - RELACJA


Rewitalizacja podczas jarmarku wielkanocnego - 2017.04.09


O rewitalizacji w 7 nr Cedynia na okrągło - 2017.04.07


Kolejne spotkanie związane z rewitalizacją - 2017.04.03 - RELACJA


Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu - 2017.03.29 - RELACJA


Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni - 2017-03-28


ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 marca 2017 w sprawie powołania zespołu do wdrażania projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - Rewitalizacja centrum miasta”

 

Rewitalizacja


Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Program rewitalizacji po nowemu

Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Spotkanie o Ekonomii Społecznej

Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców gminy Cedynia, liderów, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji samorządowych na spotkanie o Ekonomii Społecznej, 28 lutego o godz. 17:00 w świetlicy Osiedlowej w Cedyni.

Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

Trwa rekrutacja na bezpłatne kursy języka niemieckiego lub angielskiego organizowane w ramach projektu "LINGUA  ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem".

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy