Szukaj

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.1)), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.2)) publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 lipca 2017 r.

Obwieszczenie (znak WOPN-ON.6320.13.2016.RK.AS.KA/ WOPN-ON.6320.6.2017.AS/ WOPN-ON.6320.8.2017.AA) o sporządzeniu projektów Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Ińska PLB320008, Ostoja Cedyńska PLB320017, Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, Jeziora Szczecineckie PLH320009 i Jeziora Czaplineckie PLB320039 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring