Szukaj

Harmonogram szczepień psów w gminie Cedynia

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Cedyni otrzymał od weterynarza Pana Witolda Chojnackiego harmonogram szczepień psów w gminie Cedynia.

Weterynarz przyjedzie do poszczególnych sołectw i zaszczepi zwierzęta na miejscu (koszt szczepienia wynosi 26 zł od 1 psa). Psa można oczywiście zaszczepić również w zakładach leczniczych dla zwierząt (najbliższe placówki działają w Chojnie).

Szczepienia psów w Cedyni

piątek 19 maja 2017 r.
14:00-17:00 na terenie b. lecznicy Pana Jaszczaka

sobota 20 maja 2017 r.
10:00-12:30 ul. Czcibora (w sąsiedztwie sklepu Puls)
13:00-14:30 osiedle Sójcze Wzgórze

Przypominamy, że zgodnie z art. 56 i 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r. poz. 1539):
Art. 56. 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (...) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (...).
4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4, dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15 dnia następnego miesiąca.
Art. 85 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku
- podlega karze grzywny.
2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring