Szukaj

Zmiany w księgach wieczystych - porady

Rada Miejska w Cedyni Uchwałą Nr XX/198/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego, Obrońców Stalingradu dokonała zmian nazw ulic w następujący sposób:

1) dotychczasowa ulica Świerczewskiego otrzymała nazwę Staromiejska;
2) dotychczasowa ulica Michała Roli-Żymierskiego otrzymała nazwę Mieszka I;
3) dotychczasowa ulica Obrońców Stalingradu otrzymała nazwę Czcibora.

Mając na uwadze art. 5 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, który określa, że „Zmiana nazwy ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”, nie zachodzi konieczność wymiany posiadanych dokumentów m.in. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu w związku z podjętą uchwałą. Wobec powyższego dokumenty posiadające dotychczasowe nazwy ulic będą podlegały wymianie po upływie terminu ich ważności, bądź w wyniku innych zmian, niezwiązanych ze zmianą nazw ulic, w szczególności: zmianą nazwiska, miejsca zameldowania itp.

Jednocześnie, w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, poniżej przedstawiam kilka wskazówek dla osób, które zamierzają uregulować stan prawny swoich nieruchomości w księgach wieczystych .
- wniosek o wpis w księdze wieczystej dostępny jest na stronie, do której link podaję poniżej: http://www.infor.pl/prawo/pisma-i-druki/formularz/660,100,Formularz-KW-WPIS-Wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej.html
- wypełniony wniosek możemy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

SĄD REJONOWY W GRYFINIE
V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
ul. Grunwaldzka 8
74 – 100 Gryfino

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych - pok. 108 (I piętro)
tel. 91-42-00-379 - Punkt Informacyjny p. Małgorzata Kamieniak

Godziny pracy biura podawczego:
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00
Osoby, które chcą zapoznać się z aktualnymi zapisami w swoich księgach wieczystych mogą skorzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych, do której link podaję poniżej:
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Warto zaznaczyć, że wpis w księdze wieczystej dotyczący zmiany nazwy ulic jest zwolniony od opłat na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 01 kwietnia 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz.744 ) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z powyższym jedyną czynnością jaką należy wykonać to wypełnić wniosek, załączyć wydruk Uchwały Nr XX/198/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego, Obrońców Stalingradu (opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni – link do strony internetowej:  http://bip.cedynia.pl/Article/get/id,21177.html).

W załączeniu wzór formularza KW-WPIS z zaznaczonymi na czerwono wskazówkami do jego wypełnienia.                                                                                                               

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring