Szukaj

Bezpieczne grzybobranie

Urząd Miejski w Cedyni otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie informację o prowadzonych dyżurach przez klasyfikatorów grzybów.

Klasyfikatorzy bezpłatnie udzielają konsultacji osobom zbierającym grzyby na własne potrzeby oraz wystawiają atesty na grzyby świeże przeznaczone do obrotu handlowego. Klasyfikatorzy pełnią dyżury w powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00 (szczegółowa informacja o pełnionych dyżurach).
Przypominamy, że grzyby świeże i suszone mogą być wprowadzane do obrotu handlowego:
  1)   wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach;
  2)   pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.
Zagadnienia handlu grzybami reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. 2011 Nr 115 poz. 672).
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PSSE w Gryfinie.


Okres lata i wczesnej jesieni to raj dla miłośników grzybów. Grzyby, ze względu na wybitne walory smakowe i zapachowe, są cenionym produktem spożywczym. Niewielką wartość odżywczą rekompensują zawartością wielu różnych soli mineralnych i witamin.

Spożywane na ciepło, marynowane, suszone, czy też w postaci przypraw, są niezastąpionym elementem tradycyjnej kuchni polskiej. Każdy medal ma jednak dwie strony. Prawie wszystkie rodziny grzybów mają swoich trujących przedstawicieli. Co roku odnotowuje się śmiertelne przypadki zatruć spowodowane grzybami. Trucizny zawarte w grzybach należą do najsilniej działających w przyrodzie.

Aby zapobiegać zatruciom pokarmowym grzybami p a m i ę t a j:

1. Zbieraj i jedz tylko dobrze znane sobie grzyby, wybierając się na grzybobranie warto dokładnie znać gatunki jadalne i podobne do nich gatunki trujące. Zdecydowana większość najbardziej niebezpiecznych grzybów to grzyby blaszkowe (warto korzystać z atlasów). Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

2. Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek.

3. Nie dawaj wiary mitom głoszącym, że grzyb nadjedzony przez owady, ślimaki lub leśne zwierzęta jest jadalny. Ze względu na odmienny metabolizm, dla ludzi może być trujący.

4. Unikaj błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące np. muchomory wcale nie są gorzkie a nawet mają przyjemny, słodkawy smak).

5.  Nie wierz, że zatruciu grzybami zapobiegnie wypicie alkoholu. Alkohol potęguje trujące działanie zjedzonych grzybów. Miej to na uwadze popularnie pijąc „pod grzybki”.

6. Zbieraj grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo. Nie podawaj grzybów dzieciom, osobom starszym i chorym, ponieważ są one produktami bardzo ciężko strawnymi.

6. Nie zbieraj grzybów w okolicach o skupisku odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu - grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

8. W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, skorzystaj z porady klasyfikatora grzybów w Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie ul. Flisacza 6, tel. 091/416-23-43. Klasyfikatorzy pełnią dyżury w okresie od 01.09.2015 r. do 30.10.2015 r.. Klasyfikatorzy nieodpłatnie udzielają informacji osobom zbierającym grzyby na własne cele oraz wystawiają atesty na grzyby przeznaczone do obrotu handlowego.

W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, skurczy mięśni, podwyższonej temperatury, po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.

                                                             Grzyby – obrót handlowy

      Zagadnienia związane ze sprzedażą grzybów i przetworów grzybowych reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.  (Dz. U. z 2011 nr 115 poz. 672)

    Do obrotu handlowego dopuszczone są określone gatunki grzybów. Dopuszcza się również do sprzedaży grzyby suszone, w opakowaniach jednostkowych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację gatunku i producenta lub przetwory grzybowe (właściwie oznakowane).

    Grzyby mogą być sprzedawane wyłącznie w placówkach handlowych i na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

    Grzyby świeże muszą być posegregowane w zależności od gatunku w postaci całych owocników, posiadać atest wystawiony przez klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę

    Grzyby suszone muszą posiadać atest wystawiony wyłącznie przez grzyboznawcę.

    Nie mogą wykazywać żadnych negatywnych cech organoleptycznych (takich jak oślizłość - jeżeli nie jest ona cechą charakterystyczną dla danego gatunku, zapleśnienie, nadmierne zanieczyszczenie, zaczerwienie, gorzki smak czy zaparzenie).

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby obejmuje 44 gatunki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011r. Nr 115, poz. 672).

HARMONOGRAM DYŻURÓW KLASYFIKATORÓW GRZYBÓW w PSSE GRYFINO ROK 2016

HARMONOGRAM DYŻURÓW KLASYFIKATORÓW GRZYBÓW w PSSE GRYFINO ROK 2016

Źródło: http://pssegryfino.pis.gov.pl/?news=501

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring