Szukaj

Spotkanie w Güstebieser Loose

Wspólne projekty na rzecz mieszkańców Nadodrza w zakresie oświaty i kultury, podnoszenie atrakcyjności miejscowości po obu stronach Odry, współpraca polskiej i niemieckiej straży pożarnej i służby zdrowia były tematami spotkania, jakie miało miejsce  5 lipca 2016r w Güstebieser Loose, w którym uczestniczyła Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz.

Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele Urzędu Barnim Oderbruch, w tym: dyrektor Karsten Birkholz oraz Marco Büchel – członek Parlamentu Brandenburgii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, jak m.in. Ulrich Köhler- z Gedenkstättenverein Neuküstrinchen.

Wspólnie z dyrektorem Birkholzem, Burmistrz Gabriela Kotowicz przedstawiła projekt przygotowywany przez zespół Parków Krajobrazowych dotyczący rewitalizacji mostu w Siekierkach i jego udostępnienie turystyczne.

Prezentowane podczas spotkania projekty zrealizowane w ubiegłych latach we współpracy polsko-niemieckiej, jak i plany kolejnych wspólnych przedsięwzięć w perspektywie nowych programów europejskich, jak m.in. Interreg V, będą wytycznymi dla posła Büchela do przygotowania wystąpienia w parlamencie o stanie współpracy pomiędzy naszymi krajami w tym regionie, pozwolą również nam, jako partnerom realizować kolejne zaplanowane działania.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring