Szukaj

LPI zaprasza na spotkanie

LPI zaprasza na spotkanie

W  dniu 31 października 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu w zakresie "Wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe."

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji

W ramach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sześciu obszarów miasta Cedynia został uruchomiony portal internetowy, na którym każda osoba zainteresowana zmianami oraz chętna do wzięcia udziału w dyskusji może wyrazić swoją opinię.

Nadleśnictwo Chojna ostrzega

Nadleśnictwo Chojna apeluje o powstrzymanie się od wchodzenia do lasu, w związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzew i drzewostanów powstałych w wyniku huraganowych wiatrów w dniu 5 października 2017 roku.

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo! Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnym posłannictwie i roli Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

Komunikat ZGDO

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne.

Stacja-konsultacja

Na podstawie Uchwały nr IX/72/2005 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. gmina Cedynia przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia. Rozpoczęto procedurę zmian  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wyodrębnienie sześciu obszarów miasta Cedynia które będą poddane analizie.

Punkt konsultacyjny w ramach IPK

Dnia 30 września 2017 r. w godzinach 12.00-16.00 przy cedyńskim rynku odbył się 3 Festiwal Cedynia na Okrągło. W ramach tego wydarzenia został zorganizowany punkt konsultacyjny w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) realizowany w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring