Szukaj

Nabór wniosków DIROW

Nabór wniosków DIROW

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich informuję, o terminie naborów wniosków z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Wnioski w ramach naboru można składać od 6 kwietnia 2018 roku do 20 kwietnia 2018 roku. Informacja o naborze znajduję się na stronie internetowej: http://www.dirow.pl/?p=7024.

Program Społecznik 2018

Program Społecznik 2018

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Przedłużono termin zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła do dnia 6 kwietnia 2018 r. termin zgłaszania kandydatur na funkcję urzędnika wyborczego we wszystkich gminach. Podstawowymi wymaganiami stawianymi kandydatom jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz zatrudnienie kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Rozbudowa szkoły w Piasku

Rozbudowa szkoły w Piasku

W dniu 21. marca 2018 r. miało miejsce przekazanie placu budowy dla wykonania robót polegających na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piasku wraz z budową zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodociągowej, z przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu.

Okręgi i obwody głosowania

Rada Miejska w Cedyni , w dniu 28.02.2018 r. na wniosek Burmistrza Cedyni utworzyła na terenie gminy Cedynia piętnaście okręgów wyborczych oraz trzy stałe obwody głosowania. Trzeci obwód, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej w Piasku, został utworzony w celu skrócenia drogi wyborców do lokali wyborczych, a tym samym zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania. Numery i granice okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych wskazane są w niżej przedstawionych załącznikach do uchwał.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 marca 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089, z 2018 r., poz. 4, poz. 130, poz. 138) podaje się do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1198)

Program Społecznik 2018

Program Społecznik 2018

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza na Galę rozpoczynającą Program Społecznik 2018, która odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 16:00 w Operze na Zamku w Szczecinie.  Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jurek Owsiak.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Publikujemy informację nt. konsultacji społecznych opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim dokumentu pn. „Zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim”.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring