Szukaj

Usunięcie bakterii grupy coli

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie, informuje o skuteczności podjętych działań naprawczych na wodociągu Bielinek i potwierdza usunięcie bakterii grupy coli.

Program Stypendiów Pomostowych

Uprzejmie informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych po raz kolejny podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 (Segment IA). Mając na uwadze pomoc tegorocznym maturzystom ze środowisk popegeerowskich oraz wywodzących się z małych miejscowości, publikujemy informacje o Programie Stypendiów Pomostowych.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 28 ust. 3, 4, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.1)), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.2)) publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 lipca 2017 r.

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Cedyni informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Bielinek, gm. Cedynia, pow. gryfiński zaopatrującego  ok. 203 mieszkańców miejscowości: Bielinek.

„Człowiek dowodem zmiany” - relacja

„Człowiek dowodem zmiany” - relacja

W ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023, w środę 19 lipca w hotelu „Piast” w Cedyni odbyły się warsztaty konsultacyjne pt. „Człowiek dowodem zmiany”.

Dzień Lubiechowa Górnego

Dzień Lubiechowa Górnego

29 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Lubiechowie Górnym odbędzie się DZIEŃ LUBIECHOWA GÓRNEGO.

Ogłoszenie o naborze ZGDO

Ogłoszenie o naborze ZGDO

Przewodniczący Zarządu Związku ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Związku Gmin Dolnej Odry: podinspektor w biurze Związku Gmin Dolnej  Odry w Chojnie.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy