Szukaj

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo! Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnym posłannictwie i roli Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

Komunikat ZGDO

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałej) oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest obowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady z nieruchomości niezamieszkałej lub z części niezamieszkałej nieruchomości, a powstają odpady komunalne.

Stacja-konsultacja

Na podstawie Uchwały nr IX/72/2005 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 lipca 2015 r. gmina Cedynia przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia. Rozpoczęto procedurę zmian  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wyodrębnienie sześciu obszarów miasta Cedynia które będą poddane analizie.

Punkt konsultacyjny w ramach IPK

Dnia 30 września 2017 r. w godzinach 12.00-16.00 przy cedyńskim rynku odbył się 3 Festiwal Cedynia na Okrągło. W ramach tego wydarzenia został zorganizowany punkt konsultacyjny w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) realizowany w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan” Kujawsko- Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stabilo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Koronacja Obrazu Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach

Nadgraniczne Siekierki odegrały wiosną 1945 r. ważną rolę w całokształcie frontowej ofensywy I Armii Wojska Polskiego kroczącej na Berlin. To tutaj rozegrał się krwawy dramat, mocno wpisany w historię II wojny światowej i walkę o wolność. Zginęło wówczas ok. 8 tys. polskich żołnierzy, z których 1984 spoczywa na miejscowym cmentarzu wojskowym.

Sytuacja po silnych wiatrach

Wojewoda Krzysztof Kozłowski zwrócił się dziś do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów z pismem, w którym informuje o możliwości uzyskania pomocy od państwa dla mieszkańców na pokrycie szkód wywołanych przez wichury. Oprócz 6 tys. zł jednorazowego zasiłku celowego poszkodowani mogą uzyskać 20 tys. zapomogi oraz do 100 tys. zł na odbudowę domu przy największych zniszczeniach.

Podwórko animacyjne podczas 3. festiwalu „Cedynia na okrągło”

Nie mogło zabraknąć Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia podczas sobotniego festiwalu „Cedynia na Okrągło”. Przy punkcie konsultacyjnym Urzędu Miejskiego, gdzie można było uzyskać informacje dotyczące realizacji programu “Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, wspólnie z Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu otworzyliśmy międzypokoleniową strefę zabawy, gdzie królowały stare i nowe gry podwórkowe.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąRejon Pamięci NarodowejSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa Gminy