Szukaj

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy życzyć wszystkim Mieszkańcom gminy Cedynia wielu łask Bożych i wszelkiego dobra.

Informacja o monitoringu wizyjnym

Informacja o monitoringu wizyjnym

 

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez Urząd Miejski w Cedyni

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Miejski w Cedyni z siedzibą w Cedyni (74-520), plac Wolności 1, w celu poprawy bezpieczeństwa Klientów oraz pracowników.

2. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 14 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji (dysku twardym rejestratora), a następnie jest nadpisywany.

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące budynki (wejścia i teren bezpośrednio przyległy do budynku):

a) budynek Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1

b) budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, plac Wolności 8

c) budynek Świetlicy Środowiskowej Tęcza, Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Muzeum Regionalnego, plac Wolności 4.

4. Budynki objęte monitoringiem wizyjnym oznaczone są tabliczką:

Informacja o monitoringu wizyjnym

5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.922) informuję, iż:
- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Cedyni z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia,
- dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań Klientów, mogą być również przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd),
- dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
- dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zapewnieniem bezpieczeństwa) oraz art. 3 oraz art 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ("Obszary, obiekty (...) bezpieczeństwa publicznego (...) podlegają obowiązkowej ochronie (...)"),
- Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.

Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

Serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz. 10:30, w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (sala konferencyjna na parterze).

Nabór wniosków DIROW

Nabór wniosków DIROW

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich informuję, o terminie naborów wniosków z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Wnioski w ramach naboru można składać od 6 kwietnia 2018 roku do 20 kwietnia 2018 roku. Informacja o naborze znajduję się na stronie internetowej: http://www.dirow.pl/?p=7024.

Program Społecznik 2018

Program Społecznik 2018

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Przedłużono termin zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła do dnia 6 kwietnia 2018 r. termin zgłaszania kandydatur na funkcję urzędnika wyborczego we wszystkich gminach. Podstawowymi wymaganiami stawianymi kandydatom jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz zatrudnienie kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Rozbudowa szkoły w Piasku

Rozbudowa szkoły w Piasku

W dniu 21. marca 2018 r. miało miejsce przekazanie placu budowy dla wykonania robót polegających na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piasku wraz z budową zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodociągowej, z przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring