Szukaj

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Zapraszamy na podsumowującą, ostatnią w tej kadencji, XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni, która odbędzie się 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 15:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1. Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie przedstawiamy informację o stanie finansów Gminy Cedynia na dzień 18 października 2018 r.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wynosiła 2.703.646,00 zł.

Na dzień 18.10. 2018 r. kwota długu wynosi 2.384.736,42 zł.

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny zestawienia wynika, że średnie dochody gmin w Polsce w 2017 r. wyniosły 4,9 tys. zł na jednego mieszkańca. Dochody na jednego mieszkańca w Gminie Cedynia to kwota 4.800,94 zł. Cedynia znajduje się na 462 miejscu, na 2 478 gmin w Polsce.

Zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji (2011-2014):
2011 r. – 2.433.281,00 zł
2012 r. –    380.389,58 zł
2013 r. –    606.537,82 zł
2014 r. – 1.397.414,53 zł
Łącznie: 4.817.622,93 zł

Zobowiązania zaciągnięte w obecnej kadencji (2014-2018):
- 2017 r. – kredyt i pożyczka 1.057.206,80 zł
- 2018 r. – wyemitowane obligacje 1.072.000,00 zł
Łącznie: 2.129.206,80 zł

Według rankingu opracowanego przez resort finansów za 2017 r. poziom zadłużenia na 1 mieszkańca gminy Cedynia to kwota 370,00 zł. (w gminach ościennych kwota ta wynosi od 1.816,00 zł do 446,00 zł).

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 18.10.2018 r. 2.136.026,40 zł.

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz
Skarbnik Cedyni Magdalena Krupińska
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Lokalny Program RewitalizacjiKonsultacje społeczneSołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring