Szukaj

Ogłoszenie

Szanowni Państwo! Gmina Cedynia po raz drugi planuje złożenie wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków unijnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać następujące warunki:
1.    Posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości,
2.    Posiadać odpowiednią ilość miejsca na działce (około 50 – 60 m2).

Etapy realizacji przedsięwzięcia:
1. Ogłoszenie naboru do projektu i złożenie przez zainteresowanych mieszkańców deklaracji o przystąpieniu.
2. Zawarcie umowy z przystępującym do projektu w sprawie realizacji i finansowania inwestycji przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. W umowie będzie określone, że:
a) Gmina będzie inwestorem, odpowiedzialnym za wykonanie projektu i budowę przydomowych oczyszczalni,
b) Przystępujący do projektu (właściciel nieruchomości) przyznaje Gminie prawo do dysponowania terenem niezbędnym do budowy przydomowej oczyszczalni,
c) Przystępujący do projektu pokryje część kosztów realizacji inwestycji w wysokości 20 % wartości przydomowej oczyszczalni (w poprzedniej edycji programu koszt budowy oczyszczalni w zależności od wybranego rodzaju i wariantów wynosił od 11,5 tys. zł do 20,5 tys. zł),
3. Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przez Gminę (projekt z badaniami geologicznymi, przetarg na wykonanie, nadzór, budowa).
4. Przeszkolenie użytkowników w celu właściwej obsługi przydomowej oczyszczalni.
5. Gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez okres trwałości projektu określonego w zasadach udzielania dofinansowania z PROW.
6. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do udostępniania obiektu do kontroli przez okres trwałości projektu określonego w zasadach udzielania dofinansowania z PROW.

W celu dokonania zgłoszenia proszę o kontakt z Referatem Planowania Infrastruktury i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 91 431 – 78 – 26 najpóźniej do 15 lutego 2016 roku.
Po tym terminie dla wszystkich zainteresowanych osób zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegółowe informacje oraz wymagania w zakresie niezbędnych dokumentów.

Burmistrz Cedyni
mgr Gabriela Kotowicz

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Sołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring