Szukaj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr XXXV/293/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na podstawie wymienionej wyżej uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2015 r. do 25 listopada 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu rozwiązaniami odbędą się w dniu 5 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Cedyni z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia  2015 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w od 26 października 2015 r. do 25 listopada 2015 r. w godzinach pracy urzędu  z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzoną na podstawie wymienionej wyżej uchwały, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Cedyni w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 grudnia  2015 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Cedyni.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Imienny wykaz głosowań radnychInterpelacje i zapytaniaSołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring