Szukaj

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 168/2015 z dnia 30.10.2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na rok 2016 ogłasza się przeprowadzenie następujących konsultacji:

 

§ 1. 1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych :

1) cel i przedmiot konsultacji -  zebranie opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia  Programu współpracy  Gminy Cedynia  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na rok 2016.

Projekt  Programu  stanowi załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji : 
 - termin  rozpoczęcia konsultacji  na dzień  4 listopada 2015r.
 - termin zakończenia konsultacji  na dzień 17 listopada 2015r.

3) zasięg  terytorialny oraz podmioty  / osoby  uczestniczące w konsultacjach - organizacje pozarządowe i inne  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Cedynia;

4) formy przeprowadzenia konsultacji  -  w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy, na stronie internetowej  Gminy, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu, zostanie zamieszczony w/w projekt uchwały. W terminie podanym  w § 1 ust. 2 uruchomiony zostanie  punkt konsultacyjny (sala posiedzeń Urzędu), w którym  osoby wymienione w§1 ust. 3 będą mogły  przedstawić swoje  opinie, uwagi i propozycje  na formularzach lub  zgłaszać je osobom  prowadzącym konsultacje i obsługującym punkt;

5) sposób poinformowania  mieszkańców  o trybie  przeprowadzenia konsultacji  - w/w projekt uchwały zamieszczony zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na  stronie internetowej  Gminy i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu.

6) sposób i tryb  zgłaszania opinii, uwag i propozycji - opinie uwagi i propozycje należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do nin. ogłoszenia, który  zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na  stronie internetowej  Gminy i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu; Wypełnione formularze  można  składać  w terminie podanym  w § 1 ust. 2 w sekretariacie tutejszego Urzędu Miejskiego w Cedyni lub przesłać faxem pod nr 91 4144162 oraz  drogą  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji  - odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Miejskiego w Cedyni Zbigniew Kwaśniewski.

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji -  wyniki zostaną przedstawione w raporcie, który  zostanie  zamieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.       

1.2. Zarządzenie  w sprawie przeprowadzenia konsultacji wchodzi w życie  z dniem podpisania podlega publikacji  w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej  Gminy Cedynia
oraz na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 168 /2015 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 30 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Imienny wykaz głosowań radnychInterpelacje i zapytaniaSołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring