Szukaj

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku

3 września o godzinie 9:00 zabrzmiał pierwszy dzwonek dla 99 uczniów Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Po porannej mszy świętej wszyscy uczniowie zgromadzili się na uroczystym apelu inaugurującym rok szkolny 2018/2019.

Cześć oficjalną uroczystości poprowadziła uczennica klasy VIII - Martyna Wrona. Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Fedorowicz, która powitała zaproszonych gości, w szczególności Panią Burmistrz Gabrielę Kotowicz, Pana Przewodniczącego Rady Krzysztofa Nowaka, przedstawiciela Nadleśnictwa Chojna Panią Ewę Wysocką oraz zgromadzonych licznie rodziców,  nauczycieli i uczniów.

Zarówno Pani Dyrektor jak i Pani Burmistrz opowiedziały o rozbudowie szkoły w Piasku, która zakłada dobudowanie dwóch sal lekcyjnych, a także przedstawiły założenia projektu dla szkół gminy Cedynia, który opiewa na kwotę 1 miliona 900 tysięcy złotych, na rozwijanie pasji u dzieci,  koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, zakup sprzętu, wyjazdy edukacyjne, doskonalenie zawodowe i inne. Pani Burmistrz w swej wypowiedzi podkreśliła, że edukacja jest priorytetem w gminie Cedynia i życzyła wszystkim dzieciom sukcesów w nauce.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali  krótki montaż słowno-muzyczny, do którego przygotowała ich  Pani Karolina Graczyk- Kubaj, wychowawczyni oddziału przedszkolnego.

Uroczysty apel zakończyła Pani Dyrektor składając życzeniami dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na nadchodzące 10 miesięcy nauki.

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Sołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring