Szukaj

Ogłoszenie ZGKiM w Cedyni

Informuję, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/259/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku  od dnia 25 czerwca 2017 roku  na terenie gminy CEDYNIA , w odniesieniu do urządzeń obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obowiązywać będzie taryfa  opłat za dostawę wody i odbiór ścieków w takiej samej wysokości jak obecnie, tj.:

•    cena za 1m³ dostarczonej wody - 3,52zł netto + 8% VAT = 3,80 zł
•    miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego o niskim natężeniu przepływu ( wodomierze o średnicy 15-20 mm) - 5,69zł netto + 8% VAT = 6,15 zł
•    miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy za wodomierz używany do celów gospodarczych    - 2,75zł netto + 8% VAT = 2,97 zł
•    miesięczna stawka opłaty za rozliczanie  dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych  (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą  lub właścicielem budynku) - 2,75zł netto + 8% VAT = 2,97 zł
•    miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody -5,27zł netto + 8% VAT  = 5,69 zł
•     miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego o dużym natężeniu przepływu   wodomierze o średnicy powyżej 20 mm )    - 22,77 zł netto + 8% VAT = 24,59 zł
•    cena za 1m³ ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej - 6,59zł netto + 8% VAT = 7,12 zł
•    miesięczna stawka opłaty abonamentowej za rozliczanie dla odbiorcy usługi odprowadzania ścieków bez dostawy wody - 2,75złnetto + 8% VAT = 2,97 zł

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Cedyński Ośrodek KulturySołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaMuzeum Regionalne w CedyniPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedynia na okrągłoCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring